Ontwerp vanuit een Christelijke identiteit.

Werken in en voor kerken is voor Manschot Grafimedia niet vreemd. Al vanaf de start van ons bedrijf werken wij voor vele religieuze organisaties. Wij verlenen diensten op het gebied van drukwerk, maar verzorgen ook video- en fotorapportages voor bijvoorbeeld doop-, trouw- en rouwdiensten. De vormgeving en opmaak van het maandelijkse Zeister PKN kerkblad ‘Opgang’ wordt door ons gerealiseerd.